Woda demineralizowana

Woda demineralizowana to woda, która została oczyszczona z wszelkich minerałów. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie odwróconej osmozy, destylacji lub systemów wymiany jonowej. Woda demineralizowana jest czasami określana jako woda ultrapure lub woda laboratoryjna.

Woda demineralizowana jest często stosowana w laboratoriach do celów badawczych, ponieważ ma bardzo czyste i precyzyjne składniki. Jest ona również używana w przemyśle, gdyż może być stosowana w procesach produkcyjnych, które wymagają czystej i dokładnej wody. Woda demineralizowana jest również używana w przemyśle spożywczym, ponieważ jest ona bezpieczna do spożycia.

Aby woda demineralizowana była bezpieczna do spożycia przez ludzi, musi być również wysterylizowana, aby nie zawierała bakterii lub innych mikroorganizmów, które mogłyby wywołać chorobę. Woda demineralizowana jest często używana w laboratoriach i placówkach medycznych, gdzie wymagane są sterylne warunki.

Woda demineralizowana jest często używana w produkcji farmaceutyków oraz innych produktów spożywczych i napojów, ponieważ nie zawiera żadnych minerałów, które mogłyby zmienić smak lub wygląd tych produktów.

Woda demineralizowana jest również często używana w przemyśle, gdzie konieczne jest oczyszczanie wody z substancji, które mogłyby zanieczyścić lub uszkodzić poddawane obróbce produkty. Przykłady takich zastosowań to przemysł chemiczny, elektroniczny i metalurgiczny.